درباره ما

ستاد مرکزی گرامیداشت مناسبت های ملی دفاع مقدس و مقاومت


ستاد مرکزی گرامیداشت مناسبت های ملی دفاع مقدس و مقاومت در راستای انجام وظایف بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس، مصرح در اساسنامه مصوب مقام معظم فرماندهی کل قوا (مدظله العالی)، متشکل از سازمان ها و نهادهای لشکری، کشوری و مردم نهاد، با هدف ایفای نقش ستادی (سیاستگذاری، هدایت کلی، هماهنگی، نظارت و حمایت) در برگزاری برنامه های فرهنگی مرتبط با مأموریت ذاتی بنیاد شامل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس و ترویج فرهنگ مقاومت، ایثار، جهاد و شهادت تشکیل گردیده است. رئیس ستادکل نیروهای مسلح، رئیس شورای سیاستگذاری ستاد مرکزی گرامیداشت مناسبت های ملی دفاع مقدس و مقاومت و رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس، رئیس ستاد مرکزی گرامیداشت مناسبت های ملی دفاع مقدس و مقاومت می باشد.